پخش پیدا

پخش پیدا پخش کننده محصولات کاریز، موج، اطلس، سمیع پلاستیک، ویپ در بازار ایران می باشد.

لطفا در صورت تماس با این آگهی برای دریافت تخفیف اعلام بفرمایید که شماره های تماس را از سایت نوین روزملاحظه نموده اید.

نظرات کاربران