بانیو

بانیو برندی ایرانی و از ترکیب ۲ واژه ی ” با ” به معنی همراه و ” نیو ” (بر وزن سیب ) به معنی دلیر و شجاع به دست آمده است

لطفا در صورت تماس با این آگهی برای دریافت تخفیف اعلام بفرمایید که شماره های تماس را از سایت نوین روزملاحظه نموده اید.

نظرات کاربران