نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا واستخر

نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا واستخر امسال درحالي به هفدهمين دوره خود رسيده است كه از نخستين دوره تاكنون شاهد رشد كيفي و كمي چشمگير آن بوده ايم.
بالارفتن سطح تقاضا و انتظار مصرف كنندگان چه از نظر كيفيت و چه از لحاظ كميت مصرف، زمينه ساز افزايش روند توليد و ارتقاء كيفي توليدات داخلي و همچنين اهميت ورود كالاهاي مناسب و با كيفيت بالاي خارجي به كشور بوده است.

در حقيقت بايد گفت تمامي آنچه كه در جلوه و زيبايي ظاهر داخلي هر ساختمان كاربرد دارد در اين نمايشگاه عرضه ميگردد. اين موضوع همان چيزي است كه نمايشگاه صنايع و تجهيزات آشپزخانه،حمام ، سونا و استخر را از ساير نمايشگاه هاي بخش ساختمان متمايز مي سازد.
اهميت ويژه اي كه هم اينك مصرف كنندگان و نيز سازندگان واحدهاي مسكوني به زيبايي و لوكس بودن ساختمان ها ميدهند بيش از هر بخش ديگر ساختمان به همين چهار قسمت آشپزخانه، حمام، سونا و استخر معطوف مي شود، چرا كه آنچه كه ساير بخشهاي يك ساختمان را از نظر ظاهري بر سايرين برتري مي بخشد دكوراسيون و طراحي داخلي آن است ولي در چهار قسمت موضوع اين نمايشگاه علاوه بر طراحي داخلي هر روز شاهد تنوع توليد، نوآوري و بكارگيري تكنولوژي و ابداعات جديد هستيم.

از سوي ديگر مشاركت واحدهاي توليدكننده آشپزخانه هاي صنعتي و صحرايي نيز در اين نمايشگاه هر سال فعالتر و گسترده تر از دوره قبلي بوده و سرانجام پس از سالها فقدان يك نمايشگاه تخصصي براي اينگونه واحدها، شاهد گردهمايي منسجم توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات در اين نمايشگاه مي باشيم.


نمايشگاه صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر از جمله معدود نمايشگاه هايي است كه بازديدكنندگان عام و همچنين متخصصين و فعالان بخش ساختمان، مصرف كنندگان نهايي محصولات و خدمات ارائه شده در آن محسوب مي شوند و ارتباط رو در رو و مستقيم اين مخاطبين با شركت كنندگان اين نمايشگاه همواره به نتايج پرثمر و رضايت بخش منتهي شده است.

مقاله

نظرات کاربران